potente Jungs - Hoffnungsträger meiner Zucht

Yankee Cats
Xcalibear at Shade-a-lot

red silver shaded
*19.01.2010
Kater
Informationen
Fotoalbum
Stammbaum (Pawpeds)
Gesundheit (Mcats)

ausgewandert

Floh
of Forster's Home

black tabby ticked
*13.01.2015
Kater
Informationen
Fotoalbum
Stammbaum (Pawpeds)
Gesundheit (Mcats)
Yankee Cats
Percy Gray

black silver tabby ticked
*19.04.2018
Kater
Informationen
Fotoalbum
Stammbaum (Pawpeds)
Gesundheit (Mcats)